Knihovna Komitétu 1866

Jednám z mnoha odvětví činnosti Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. je rovněž shromažďování historické i současné literatury, která se vztahuje k tématu prusko-rakouské války i péče o památky z tohoto vojenského konfliktu. Knihovna našeho spolku je vedle běžné a obecně dostupné produkce tvořena i mnoha poměrně unikátními tisky a jako celek přestavuje neopominutelný zdroj pro zájemce o uvedenou tématiku. Péčí spolkového knihovníka a archiváře Vojtěcha Kesslera byla knihovna zrevidována a našich webových stránkách byl publikován její aktuální soupis. Mnohé z publikací uvedených v tomto soupise jsou k dispozici také jako scany, které mohou být členům Komitétu por udržování památek z války roku 1866, z.s. poskytnuty zcela ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

Výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2015

V rámci níže anotovaného nového čísla spolkového časopisu Bellum 1866 byla rovněž publikována výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. za rok 2015. Tuto komplexní zprávu stejně jako starší výroční zprávu či další dokumenty si můžete rovněž přečíst ZDE.

 

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na valné hromadě Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s, která se (jak o tom pojednává předchozí aktualita) konala 19. března 2016 v Hradci Králové, bylo  představeno nové číslo spolkového časopisu Bellum 1866, tentokrát č. 1 ročníku 2016. Čtenáři se v něm mohou seznámit především s činností Komitétu 1866 v loňském roce ve všech oblastech jeho zájmu. Dále se zde čtenář může v podrobněji zpracovaných textech dozvědět informace o nově objevených, resp. nově opravených památkám. Jedná se kupř. o informace o projektu adopce hrobu Viléma Dokoupila na pražských olšanských hřbitovech, zprávu o další fázi opravy pruského hřbitova v Mikulově, text zabývající se vznikem tří nových památek v dubenské bažantnici na českoskalickém bojišti či sdělení o objevu nové památky u Bílé Třemešné. Přesný obsah celého čísla je ZDE.

2016 01

Uvedené čísla časopisu, stejně jako další publikace, si lze zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu.

 

39. VALNÁ HROMADA: 19. 3. 2016

V sobotu 19. března 2016 se v zasedacím sále Muzea východních Čech v Hradci Králové konala 39. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Její průběb byl v mnoha ohledech tradiční - předseda shrnul ve své zprávě předchozí rok, byl představen výsledek loňského hospodaření i letošní rozpočet a v podstatě hlavní a zřejmě nejzajímavější částí valné hromady byly zprávy technických referentů o práci vykonané na poli péče o válečné památky z prusko-rakouské války na jednotlivých bojištích. Vedle zprávy jednatelky Věry Hladíkové o úspěšné registraci spolku u rejstříkového soudu podle ustanovení "nového" občanského zákoníku, se další program valné hromady orientoval spíše k aktuálnímu 150. výročí války roku 1866. Přítomní členové Komitétu 1866, z.s. byli seznámeni s programem akcí a s radostí vyslechli zprávu Radka Teichmana o dalším vývoji prací na Pomníku jezdecké srážyk u Střezetic, který by měl být odhalen v pátek 1. července 2016 v rámci vzpomínkových akcí věnovaných 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Závěr valné hromady pak zpěstřilo promítání filmů z "dílny" kolegy Matouš Holase, který obdobným způsobem zdokumenoval i samotnou valnou hromadu, jak se lze přesvědčit na přiloženém videu.

 

Orlice ateliér

Ve dnech 10 a 11. 3 úspěšně proběhly v ateliéru sochařky Pauliny Skavové v Písku první práce na tvorbě forem potřebných k dalšímu postupu odlití plastiky orlice do bronzu pomocí metody ztraceného vosku uměleckou slévárnou z Horní Kalné HVH spol. s.r.o.
Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Orlice_atelier_2016

 

Severní Čechy - Křížany

V sobotu 20. února 2016 proběhl v Křížanech pietní akt k uctění památky vojáka Napoleonovy armády, který zemřel v roce 1813. Vzpomínku organizoval Spolek vojenské historie Liberec ve spolupráci s místním obecním úřadem. V rámci programu byli návštěvníci seznámeni s výstrojí jednotlivých vojáků v historických uniformách z roku 1813, 1866 a 1914 - 1918. Při prezentaci prusko-rakouské války nebylo opomenuto několika větami připomenout roli Křížan v uvedeném konfliktu. Na závěr měli všichni možnost prohlédnout si interiér kostela sv. Maxmiliána. Za Komitét 1866 se zúčastnil J. Náhlovský, D. Koral, P. Lazurko a Z. Studený.
 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 13. února 2016

V sobotu 13. února 2016 se ke svému dalšímu zasedání v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové sešlo předsednictvo Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Jednatelka Věra Hladíková na počátku přítomné informovala, že náš spolek je po několikaměsíčním maratonu konečně úspěšně zaregistrován v souladu s tzv. novým občanským zákoníkem u rejstříkového soudu v Hradci Králové, s čímž se vzhledem k veřejnosti pojí zejména nutnost uvádět za názvem spolku zkratku "z.s.", tedy zapsaný spolek. Velká část jednání byla věnována pojetí marketingové akce, během níž budou v rámci 150. výročí prusko-rakouské války nabízeny veřejnosti k prodeji mnohé naše publikace s mimořádnou slevou (viz e-shop). Rovněž byly podány zprávy z jednotlivých bojišť, z nichž stojí za zmínku především výroba nové orlice na pomník ve Václavicích. Předsednictvo rovněž připravovalo podklady pro letošní jarní valnou hromadu, který se v Hradci Králové uskuteční 19. března 2016 v budově Muzea východních Čech. Po skončení jednání předsednictva ještě proběhla ze strany kontrolní komise revize účetnictví za rok 2015.

 

Zima v tichu bojiště

Ve dnech 24. 1. a 14. 2. 2016, za krásného zimního počasí, podnikla V. Hladíková další příjemnou vycházku královéhradeckým bojištěm. Navštívila lokality Chlum, Lípu, Rozběřice; v Dohalicích, Sadové a Sověticích vysbírala v okolí vybraných památek větve a odpadky. V Hněvčevsi očistila památky ev. č. 358 (Fr. Kozák) a ev. č. 90 (Franz Lehnert).

Fotogalere: http://1866.rajce.idnes.cz/Zima_v_tichu_bojiste/

 

Přednáška ve Vlastivědném muzeu v Železnici - Prusko-rakouská válka 1866

Ve Vlastivědném muzeu v Železnici se konala první z cyklu přednášek Mgr. Petra Lazurka ke 150. výročí Prusko-rakouské války roku 1866. Na zahájení nastoupili členové Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74. Přednáška se zabývala příčinami vzniku válečného konfliktu, průběhem bojů v Čechách, Německu a Itálii a důsledky této války a byla doplněna promítáním dobových fotografií a kreseb a ukázkami zbraní. Přítomní si prohlédli výstavu fotografií  Živá historie pořízených na rekonstrukcích válečných střetů roku 1866 za posledních 10 let. Výstava potrvá do 4. března, pro školy a další skupiny zájemců je možno dohodnout širší program. Věříme, že této jedinečné příležitosti využijí školy z blízkého okolí.

http://1866.rajce.idnes.cz/Prednaska_Mgr._Petra_Lazurka_z_cyklu_1866_-_Prusko-rakouska_valka_1866/

 

Brigáda v Dlouhých Dvorech

Brigáda byla zaměřena na místo v Dlouhých Dvorech, kde jsou čtyři pomníky ev. č. 20, 124, 11 a 21. Mezi tyto pomníky kdysi někdo zasadil jasan. Po letech došlo vlivem růstu stromu v těsné blízkosti pomníků k poškození souboru památek viz foto.

Jasan byl minimálně způlky proschlý a kmen vyhnilý. Po několika letech a peripetiích se konečně podařilo nezbedný strom uříznout a zahájit tak první krok k opravě pomníků 30. 1. 2016. Členové Komitétu měli na brigádě k dispozici jeřáb. Bylo to náročné, ale povedlo se to bez jakékoliv újmy. Brigádníci se báli, aby se nic nestalo jak pomníkům, tak lidem okolo. Veškerá technika byla ze ZD Všestary. Vše bylo odvezeno, takže po nás zůstal pořádek. Kmen bude následně rozřezán na jaře či v létě. Technika byla zapůjčena z družstva Všestary zdarma jako sponzorský dar.

Zde musíme ještě doplnit, že k tomuto pietnímu místu vede lipová alej, kde bylo vysázeno přibližně 35 lipek.

Pro doplnění se jedná o památky:
Ev. č. 11- rak. mjr. Romuald rytíř von Dobrucki od 23. pěšího pluku. Pomník byl věnován důstojníky sboru.
Ev. č. 20- rak. npor. Edmund von Salemfels od 9. hulánského pluku. Autorem díla Anton Wasserburger z Vídně. Pomník věnován rodinou.
Ev. č. 21- rak. ppor. Alexandr svob. pán von Bethmann. Pomník věnován rodinou.
Ev. č. 124- 30 rakouských a pruských vojínů. Pomník věnován pruským řádem johanitů.

Fotogalerie:
http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_v_Dlouhych_Dvorech

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM