Naše řady navždy opustil pan Miloslav Kroček

S upřímnou lítostí a zármutkem oznamujeme, že 16. května 2016 řady Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 navždy opustil pan Miloslav Kroček z Ostravy, a to v úctyhodném věku 96 let. Členem Komitétu 1866 byl od roku 1992 a v roce 2003 byl jmenován čestným členem našeho spolku. V první polovině 90. let minulého století sukutečnil plošnou dokumentaci památek z prusko-rakouské války na východočeských bojištích a sbírku těch velmi cenných negativů pak věnoval Komitétu 1866. Poslední rozloučení s panem Miloslavem Kročkem se koná 24. května v 10 hodin v malé obřadní síni ve Slezské Ostravě.

Čest jeho památce!

 

Vzpomníková akce - Mnichovo Hradiště

V neděli 1. května 2016 se v Mnichově Hradišti uskutečnila vzpomínková akce konaná u příležitosti 150. výročí bitvy u Mnichova Hradiště 28. června 1866, kterou pořádaly město, Muzeum a Klub Mnichovo Hradiště a Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Pro toto město se jednalo o vůbec první vzpomínkvou akci většího rozsahu spojenou s prusko-rakouskou válkou.

Celá akci zahájila slavnostní mše v místním kostele sv. Jakuba věnovaná padlým z mnichovohradišťské bitvy, na kterou navázall pochod historických jednotek městem. Ten byl zahájen v 9:30 u místního nádraží. Krátce nato se průvod zastavil u nové památky na mnichovohradišťském bojišti, a sice u pomníku, který na křižovatce ulic Dvořákova a Jiráskova, symbolicky připomíná zaniklý hrob dvou příslušníků rakouského praporu polních myslivců č. 32. Po slavnostním odhalení pomníku následovalo jeho požehnání místním římskokatolickým duchovním správcem P. Pavlem Machem. Průvod se dále odebral na městský hřbitov, kde u centrálního pomníku obětí mnichovohradišťské bitvy proběhl za přítomnosti starosty města Mnichovo Hradiště Ondřeje Lochmana, náměstka hejtmana Středočeského kraje Karla Horčičky, členů Komitétu 1866, příslušníků vojenských historických jednotek a četných zájemců z řad veřejnosti slavnostní pietní akt. Další dvě zastávky učinil průvod na náměstí a v lokalitě pod kostelem, kde členové Folklórního souboru Furiant z Malé Bělé předvědli přítomným dvě scénky, v nichž přiblížili osudy civilního obyvatelstva v Mnichově Hradišti během prusko-rakouské války.

Před polednem pak průvod dorazil do tábora vojenských historických jednotek na louce u Jizery, kde pak následoval další program v podaní hudební skupiny Kantoři. Přítomným diváků byli následně přestaveny některé vojenské jednotky a způsob jakým před 150 lety bojovaly. Ve 14 hodin pak začala bitevní ukázka na téma Bitva u Mnichova Hradiště 28. června 1866, které přihlíželo zřejmě více jak 3000 diváků. Po jejím skonční byli přítomné jednotky dekorovány pamětními stuhami a divákům byl dále nabídnut další program v podobě promenádního koncertu vojenské dechové kaple 6. praporu polních myslivců z Náchoda, přehlídky zejména dámských odevů z období druhé poloviny 19. století a vystoupením hudební skupiny Kantoři. Celá vzpomínková akce pak byla zakončena videoprojekcí v místním kině, během níž se diváci seznámili s průběhem prusko-rakouské války v severočeském prostoru a rovněž jim byly předvědeny dobové zbraně.

Hradiste 1.5.2016 044  Hradiste 1.5.2016 099  Hradiste 1.5.2016 293

Kompletní fotogalerie ZDE.

 

Vzpomníková akce - Kuřívody

V sobotu 30. dubna 2016 se v městu Ralsko, konkrétně v Kuřívodech, uskutečnila vzpomínková akce ke 150. výročí srážky u Kuřívod 26. června 1866, kterou pořádaly město Ralsko, Místní akční skupina LAG Podralsko a Komitét pro udržování památek z války roku 1866.

Program začal dopoledne v obci Ploužnice, kde byl za přítomnosti vojenských historických jednotek odhalen nový pomník, který je obnovenou památkou připomínající místo posledního odpočinku jednoho rakouského vojáka z řadového pěšího pluku č. 38.

Přímo v Kuřívodách byli diváci dopoledne nejprve svědky komentovaného výcviku některých vojenských jednotek a následně se všichni odebrali k nedalekému centrálnímu pomníku, připomínajícího oběti kuřívodské srážky. Zde proběhl za účasti starosty města Kuřívody Miloše Tity, senátora za Českolipsko Jiřího Voseckého, předsedy Komitétu 1866 Miroslava Suchého, členů vojenských historických jednotek a četných zájemců z řad veřejnosti slavnostní pietní akt. Pomník byl při této příležitosti požehnán místním římskokatolickým duchovním správcem P. Václavem Horniakem.

Odpolední program pak ve 14. hodin vyvrcholik bitevní ukázkou na téma Srážka u Kuřívod 26. června 1866, jíž přihlížela nepochybně více jak tisícovka diváků. Ti pak ještě na delší dobu zaplnili prostor před místním městským úřadem, kde proběhlo slavnostní dekorování vojenských historických jednotek pamětnímu stuhami. Ve stejném prostoru rovněž v průběhu celého dne posupně vystoupily hudební skupiny Nešlapeto a Kantoři, dále vojenská dechovaná kapela 6. praporu polních myslivců a folklórní soubor Barunka z České Skalice. Kulturní program byl rovněž obohacen komentovanou přehlídkou především dámských oděvů z druhé poloviny 19. století. Celá vzpomínková akce byla důstojně zakončena slavnostním Reqiem 1866 v kuřívodském kostele sv. Havla v podaní pěveckého souboru Ritornello.

Kurivody 30.4.2016 044  Kurivody 30.4.2016 090  Kurivody 30.4.2016 183

Celá fotogalerie ZDE.

 

 

Severní Čechy - Dlouhý Most

V sobotu 16. dubna 2016 proběhla v Dlouhém Mostě první z plánovaných akcí ke 150. výročí událostí v roce 1866. Na samém začátku bylo shromáždění všech účastníků v pruských, rakouských a saských uniformách před obecním úřadem, odkud průvod došel k centrálnímu pomníku před farou, kde proběhl pietní akt.

Poté následoval přesun na místní hřiště, kde návštěvníci shlédli volně pojatou bitevní ukázku. Dekorováním jednotek pamětními stuhami vyvrcholila další část programu. Bohoslužba v kostele sv. Vavřince doplněná o vystoupení místního pěveckého sboru Laurentius předcházela poslednímu bodu slavnostního odpoledne, a to pietnímu aktu na místním hřbitově u pomníku zemřelých z roku 1866. Na závěr je potřeba poděkovat všem obyvatelům zmíněné obce, kteří se podíleli na organizačních záležitostech a hlavní mírou přispěli k hladkému průběhu celé akce. V pátek 15. dubna uskutečnil P. Lazurko přednášku v místní škole, při které se žáci poutavou formou s využitím filmového materiálu dozvěděli historické události před 150 lety se zaměřením na severní Čechy.


Fotogalerie:http://www.1866.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=219:dlouhy-most&Itemid=88

 

Brigáda na Jičínském bojišti

V sobotu 2.dubna se na jičínském bojišti uskutečnila brigáda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Sešlo se na ní 6 členů spolku – Miroslav Malach, Josef Votrubec, Pavel Skalský, Miroslav Trakal, Zdeněk Studený a Martin Drapák.

Hlavním cílem brigády bylo označení pruského hrobu litinovým křížem,
který se nachází v obci Holín. Bylo upraveno okolí pomníků v Dolním Lochově a Dílcích.
Již delší dobu pátráme po místě, kde stával ještě v 50.letech menší
pískovcový pomník z r.1866. Pomník se měl nacházet při polní cestě
z Bradačky do Dílců (viz.mapka – cesta tučně vyznačena). Kdo by prosím věděl o tomto pomníku nebo i o jiném zapomenutém hrobu z války 1866, ať se prosím obrátí na náš spolek,
konkrétně na Martina Drapáka, technického referenta pro bojiště u Jičína z r.1866, tel.606/478 214, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Děkujeme za pomoc.

 Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_jicinskem_bojisti

 

Jarní brigáda: Náchod

Jarní brigáda byla provedena na bojišti u Náchoda členy SPVH-Náchod a Komitétu 1866 dne 25.3.2016. Velikonočně sváteční počasí nebylo sice více příznivěji nakloněno, na počtu a odhodlání zúčastněným dobrovolníkům (Šimon Ptáček,Veronika Stašková, David Horák, Rudolf Beňo, Ondřej Král, Martin Štěpař, Jan Čížek, Jaroslav Tvarůžek a Petr Tylš) to však neubralo.
Po předchozí domluvě byla pod dohledem restaurátorky P. Szabové vyjmuta a narovnána zadní část pískovcového obrubníku u tzv. Wimpffenova kříže (pam. ev. č. 84) . Celý obrubník byl následně upraven do podoby umožňující jeho úplnou renovaci. Pomník bude v následujících měsících kompletně zrenovován. Finanční zajištění poskytuje  Klub vojenské historie Ostrava (www.kvh-ostrava.cz) prostřednictvím darovaného finančního obnosu.
Brigádníky bylo dále očištěno okolí památek ev. čísel: 85, 83, 63, 64 a 112.

 
 

Severní Čechy - Kuřívody, Ploužnice, Mimoň

V neděli 27. března 2016 se uskutečnila první brigáda severočeského oddílu zaměřená po roce opět na sběr odpadků u Kuřívod podél silnice 268. Podařilo se naplnit 18 igelitových pytlů a za raritní "sbírkový předmět" byl vyhlášen soubor sklenic se zavařeninami. Jiná skupina provedla vybetonování základu pro připravený pomník a naučný panel v Ploužnici. Později natřela stojany naučných tabulí k roku 1866 v Mimoni a to včetně sousedního ke světové válce 1914 - 1918, nebo tří stojanů na kuřívodském bojišti. Krásného velikonočního počasí využil J. Náhlovský, M. Janoušek, D. Koral, P. Novák a Z. Studený.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Kurivody,_Plouznice,_Mimon_2016

 

Procházka Po stopách války 1866 v Mnichově Hradišti

V sobotu 2. dubna 2016 se v Mnichově Hradišti uskutečnila procházka "Po stopách války 1866 v Mnichově Hradišti", kterou organizovalo Muzeum města Mnichovo Hradiště ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Přibližně 65 zájemců se v 10:00 shromáždilo na zámeckém nádvoří, odkud se vydalo přes centrum města na místní hřbitov, kde byla akce krátce po 12. hodině zakončena. Procházka byla zaměřena přímo na události, které se v roce 1866 odehráli v Mnichově Hradišti, opomenuty nebyly ani dějiny péče o místní válečné hroby. Hlavním průvodcem zúčastněných byl M. Barus, jehož provázeli další členové Komitétu 1866 - J. Náhlovský a D. Koral v dobových uniformách, kteří přítomné informovali nejen o své výstroji a výzbroji, ale i o dalších zajímavostech z průběhu války či pruské okupace města. Za Komitét 1866 se akce dále zúčastnili P. Novák a F. Krásný.

VychMH1  VychMH2

Kompletní fotogaleire http://1866.rajce.idnes.cz/Komentovana_prochazka_-_Mnichovo_Hradiste_2016/

 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu 26.3. 2016 se uskutečnila brigáda, při které jsme zamýšleli natřít a upravit okolí tabulí naučných stezek na nejvíce navštěvovaných místech. Akce se zúčastnili: Pavel Mrkvička, Jiří Musílek s dětmi Kateřinou a Matyášem, Miroslav Suchý, Libor Petr se synem Antonínem a Jiří Vilím. Protože ještě v noci mírně pršelo, spálili jsme nejdříve na podzim pořezaný šípek u pomníku č.63 pruského setníka Bolschwingha v Horním Přímu. Pomník i jeho okolí bylo očištěno a upraveno. Mezitím se vyčasilo tak, že jsme mohli přistoupit k čištění a natírání tabulí. Začalo se u sv. Aloise, dále u autobusové zastávky v Dolním Přímu, poté u hřbitova v Probluzi, ve Střezeticích, kde byl také ořezán buxus, který zakrývá pyramidu č.241, u odbočky k lokalitě bývalého ovčína u Dlouhých Dvorů a nakonec u opravených pomníků u usedlosti Hejcmanka. Tedy celkem šest tabulí. U "Šrámova kříže" a u pomníku č.30 rakouského setníka Seeligera byl nátěr již proveden. Odpoledne jsme se zúčastnili slavnostního otevření muzea na Chlumu.

     Na Velikonoční pondělí 28.3.2016 vykonala brigádu kolegyně Věra Hladíková, zejména u pomníků ve Svíbu. Před východním vstupem do lesa byly očištěny pomníky č.6 a 103, dále pomník myslivce č.272, památky č.7 a 269, pomník č.383 rakouského 51. pěšího pluku a nakonec č.408, 30. praporu polních myslivců.

     V jarních měsících vykoná brigádu při níž budou natřeny tabule naučných stezek v exponovaných lokalitách severní části bojiště Jiří Kozák.

     Děkuji všem zúčastněným, Jiří Vilím


Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Jarni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2016

 

Brigáda na hrobě Viléma Dokoupila v Praze

V pátek 25. března 2016 se na pražských olšanských hřbitovech konala již v pořadí třetí brigáda zaměřená na údržbu hrobu prvního technického referenta původního královéhradeckého spolku pro udržování pomníků v války r. 1866 Viléma Dokoupila, jehož hrob má Komitét 1866, z.s. od loňského listopadu tzv. v adopci. Náplní brigády bylo především umístění náhrobku - jeho spodní i spadlé vrcholové části - na nový betonový základ, což se nakonec díky enormímu úsilí podařilo. Celému hrobu tak byl navrácen důstojný charakter, který je podrthnut ještě pietní úpravou jeho nejbližšího okolí. Brigády se zúčastnili členové Komitétu 1866, z.s. M. Suchý, M. Kuch-Breburda, M. Bratrych, V. Vávra, J. Kozák, L. Petr, M. Holas, J. Musílek a M. Barus.

Dok 03 2016 01  Dok 03 2016 02  Dok 03 2016 03

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_hrobe_Vilema_Dokoupila_v_Praze

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM