Vzpomínková akce ke 150. výročí bitvy u Náchoda ve Vysokově

V sobotu 4. června 2016 se ve Vysokově konala vzpomínková akce u příležitosti 150. výročí bitvy u Náchoda. Nejprve z vojenského tábora u pomníku 6. praporu polních myslivců vyšel průvod vojenských jednotek vedený představiteli okolních obcí a po průchodu Vysokovem zamířil k monumentálnímu pomníku jízdy na Brance. Zde se konala pietní vzpomínka na vojáky padlé 27. června 1866, které se zúčastnila starostka Vysokova Bc. Renáta Fiedlerová, místostarostka této obce Zdeňka Hovorková, starosta Provodova-Šonova Ing. Josef Kulek, místostarosta Václav Jiroud, místostarosta Náchoda Miroslav Brát a brigádní generál Mgr. Martin Červíček. Za Komitét 1866 vystoupil s projevem Ing. Radek Teichman. Po položení věnců a uctění památky padlých čestnými salvami se všichni odebrali zpět do Vysokova, kde se poté na prostranství pod pomníkem Myslivce konala pro širokou veřejnost rozsáhlá bitevní ukázka. Po jejím ukončení k divákům mimo jiné krátce promluvil hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Bohatý kulturní program sestavený z hudebních produkcí skupin Nešlapeto, Kantoři či vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců pokračoval až do večerních hodin.

Fotogalerie:
http://1866.rajce.idnes.cz/Vzpominkove_akce_150_Nachod_-_dopoledne_pietni_akt/

http://1866.rajce.idnes.cz/Vzpominkove_akce_150_Nachod_-_bitevni_ukazka/

http://1866.rajce.idnes.cz/Vzpominkove_akce_150_Nachod_-_odpoledni_program/

 

Mikulovské příměří 1866 - vernisáž výstavy

Ve čtvrtek 16. června 2016 se v mikulovském zámku konala vernisáž výstavy Mikulovské příměří 1866, která návštěvníka seznámí s událostmi roku 1866 ve městě a okolí, cholerovou epidemií a průběhem mírových jednání. V průběhu vernisáže zahájené ředitelem mikulovského muzea Mgr. Petrem Kubínem seznámil několik desítek návštěvníků s pozadím mikulovských mírových jednání Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D., autor informačních panelů k výstavě. Atmosféru dokreslilo vystoupení hudebního kvarteta Jiřího Vrbky, které zazpívalo několik dobových kramářských písní. Zároveň byla představena nová publikace Mikulov za prusko-rakouské války v roce 1866 autorů Miroslava Svobody a Jiřího Synka. Výstava bude v Mikulově otevřena do 20. listopadu 2016.

Mik výst 1  Mik výst 2

 

Rozsvítili jsme Svíb

V odpoledních hodinách 11. června 2016 se u nejznámějšího z pomníků ve svíbském lese, Tilgnerova Myslivce, sešla první skupinka odvážlivců, kteří se – na popud organizátorů jubilejního desátého ročníku Čistěveského myslivce, Muzejního historického klubu Záviš ze Svitav, Lucie Virglové a Rudolfa Beňa – rozhodli „rozsvítit“ v roce stopadesátého výročí prusko-rakouské války Svíb. Šlo nejdříve o to, dopravit ke každému ze 104 registrovaných šachetních křížů a pomníků v lese a v nejbližším okolí, na katastru Čistěvsi, Máslojed a Benátek rozsvícené svíce jako symbol toho, že jsme nezapomněli oběti padlých vojáků. Po dvou hodinách jsme mohli konstatovat, že většina daného úkolu – pod bedlivou ochranou čistěveského sboru hasičů – byla splněna. K druhé části programu – zkrácené procházce Alejí mrtvých s výkladem – lidí přibylo. Závěrečnou částí byl pietní akt, jejž se zúčastnilo přes sto přátel Svíbu. Bývalá starostka Čistěvsi, p. Ludvová, která před 10 lety Čistěveského myslivce uskutečnila, symbolicky zapálila první a nyní poslední světlo spolu se zástupci tří obcí a hasičů před Myslivcem. Následovala ekumenická bohoslužba, kterou společně připravili P. Tomáš Enderle a hradecký evangelický farář Tomáš Vítek. Přes mobilní telefon požehnal padlým pravoslavný kněz Jiří Kolář. Věnec položili uniformovaní příslušníci klubu Záviš. Následovala čestná salva příslušníků Gardy města Hradec Králové, kterým patří dík za dlouholetou spolupráci při akcích ve Svíbu. Obřad ukončil svitavský trubač p. Gestinger slavnostní večerkou.

Organizátoři vyjadřují touto cestou srdečný dík všem, kterým "Svíb není cizí" a přišli s nimi uctít památku zde pohřbených. Vždyť bojovat u nás pro čest a se ctí je stále vzácnější.

Fotogalerii z této tradiční akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

Vzpomínková akce ke 150. výročí prusko-rakouské války ve Vysokově a Václavicích

V sobou 4. a v neděli 5. června se ve Vysokově a Václavicích na Náchodsku uskutečnila další z řady vzpomínkových akcí ke 150. výročí prusko-rakouské války. V sobotu dopoledne vyrazil průvod vojenských historických jednotek - z dobového vojenského tábora u pomníku Myslivce u Vysokova - na pochod bojištěm. Ten směřoval na Branku k pomníku Jízdy, kde se v 10 hodin uskutečnil slavnostní pietní akt. Následně se historické jednotky vrátily do areálu u pomníku Myslivce, kde od 11:30 předvedli divákům bitevní ukázku na téma bitvy u Náchoda 27. června 1866. Na stejnémk místě pak v odpoledních a podvečerních hodinách probíhal bohatý kulturní program zajištěný mj. folklórním souborem Barunka z České Skalice či hudebními skupinami Kantoři a Nešlapeto. Diváků se také ještě jednou představili vojenské historické jednotky, když předveli ukázky dobového výcviku.

Vysokov 4.5.2016 118  Vysokov 4.5.2016 161  Vysokov 4.5.2016 661

V neděli 5. června se těžiště celé akce přesunulo ke kostelu sv. Václava ve Václavicích. od 9:15 zde proběhl slavnostní pietní aktu u pomníku rakouského praporu polních myslivců č. 25. Veřejnosti byla poprvé představena nová plastika moravské orlice umístěná na vrcholu této památky, jelikož původní plastika byla v lednu 2013 odcizena neznámým pachatelem. Celá vzpomínková akce byla následně zakončena ve zmíněném kostele sv. Václava slavnostní bohoslužbou za padlé.

Kompletní fotogalerie z celé akce je ZDE.

Příběh návratu plastiky moravské orlice do Václavic zdokumentoval člen Komitétu 1866 Matouš Holas v následujícím videu:

https://www.youtube.com/watch?v=W__Hg7fxJ5w

 

Nová publikace - Requiem za rytíře

Jednou z ústředních událostí vzpomínkových akcí ke 150. výročí prusko-rakouské války bude odhalení Pomníku jezdecké srážky u Střezetic, které proběhne 1. července 2016 od 17 hodin. K této příležitosti byla již na počátku června vydána Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 nová publikace "Requiem za rytíře. Jezdecké srážka u Střezetic 3. 7. 1866" autorů Vojtěcha Kesslera a Josefa Šrámka. Obsah této 150tistránková publikace je poměrně pestrý - po obligátním uvedení do dobových souvislostí či stručném popsání průběhu celé prusko-rakuské války i klíčové bitvy u Hradce Králové je pozornost věnována samotné srážce, a to z mnoha úhlů pohledu včetně popisu tamní krajiny. Stranou nezůstává ani tzv. druhý život bitvy, tedy odraz srážky v umění a kultuře, který se neomezuje pouze na proslulý Sochorův obraz, či výčet památek, které dodnes tuto srážku připomínají. Nezbytným doplňkem knihy je pak exkurz, v němž je popsány výstroj a výzbroj zúčastněných jednotek. K přednostem této nové publikace lze rovněž přičíst bohatou obrazovou přílohu a přehledně barevně zpracované mapky jednotlivých fází jezdecké srážky.

Vydání knihy finančně podpořil Královéhradecký kraj a Staturární město Hradec Králové.

Strezetice kniha mala

Knihu lze zakoupit na všech vzpomínkových akcích ke 150. výročí, v četných knihkupectví a také na našem E-SHOPU.

 

Muzejní noc s tematikou války r. 1866 v Mnichově Hradišti

V pátek 3. června se v Muzeu města Mnichova Hradiště uskutečnila tradiční muzejní noc tentokrát vzhledem ke 150. výročí prusko-rakouské války zaměřená na průběh tohoto konfliktu na Mnichichovhradišťsku a nesoucí výmluvný název "Když se v Hradišti o most bojovalo".

Akce byla pojata na způsob několika scének vytvořených na základě zápisků z dobových farních či obecních kronik. Návštěníci se tak mohli setkat se zámeckým lékařem Karlem Mattušem, který zorganizoval ukrytí ostatků Albrechta z Valdštejna v zámeckém skleníku, březinským farářem Antonínem Hornou či tchýní zedníka Bartoše ze Zásadky, která byla během bitvy postřelena, když nedbala varování a stále sháněla své husy - své těžské zranění však přežila. Připomenuta byla dále i osobnost valdštejnského stavitele Čeňka Schäferlinga, který byl technickým referentem spolku, který na konci 19. a počátku 20. století pečoval o hroby z prusko-rakouské války v Mnichově Hradišiti a okolí a po němž se v muzea zachovala cenná sbírka fotografií regionálních památek či přírodních zajímavostí. Návštěvníci měli rovněž možnost prohlédnout si některé kroniky, jejichž zápisy byly inspirací pro výše zmíněné scénky. Součástí Muzejní noci byla pochopitelně i výstava Via Belli, která seznamuje zájemce se základními událostmi prusko-rakouské války a která je v mnichovohradišťském muzeu doplněna o řadu pozoruhodných regionálních exponátů či výstavku dobové výzbroje a výstroje.

 

 

Otevření naučné stezky věnované válce roku 1866 v Přerově

V sobotu 28. května 2016 se v Přerově konalo odhalení naučné stezky „Po stopách války 1866 na Přerovsku“, kterou vybudovalo město Přerov ve spolupráci s Komitétem 1866, který připravoval texty a obrazový doprovod pro informační tabule. Několik desítek návštěvníků se shromáždilo v prostoru před přerovským městským hřbitovem, kde stojí první informační tabule nové naučné stezky. Zde také nastoupili příslušníci spolků vojenské historie v uniformách 8. pěšího pluku a 27. praporu polních myslivců, kteří tvořili čestnou stráž a po projevu náměstka primátora města Přerova Pavla Košutka a technického referenta Komitétu 1866 Mgr. Jiřího Synka vystřelili čestnou salvu. Poté se všichni odebrali na městský hřbitov, kde byl k pomníku 151 pruských vojáků, vedle něhož stojí další informační tabule, položen věnec od města Přerova a kytice za Komitét 1866 a prostřednictvím místostarosty Josefa Oščádala také za obec Rokytnici. Minuta ticha za zemřelé vojáky i obyvatele Přerova a závěrečná čestná salva celou akci ukončily. V historických uniformách a šatech se akce zúčastnili Pavel Bednář, Jan Březina, Karel Burian, Milan Hefnárek, Jiří Holík, Vladimír Holík, Hana Holíková, Jan Juna, Josef Melichar, Aleš Queisner a Martin Uher. Komitét 1866 zastupovali Jiří Jemelka, Petr Klapil, Zdeněk Otruba a Jiří Synek. Město Přerov dále reprezentovali Mgr. Miroslava Švástová a Ing. Josef Březina z odboru životního prostředí a památkové péče. Přítomna byla také Jana Zaoralová, která zpracovala grafické návrhy všech informačních tabulí. Celou akci moderovala tisková mluvčí přerovského magistrátu Bc. Lenka Chalupová. Nová naučná stezka má celkem čtyři zastavení a zbývající informační tabule jsou instalovány u hřbitovů v Dluhonicích a Rokytnici.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Otevreni_naucne_stezky_venovane_valce_roku_1866_v_Prerove

 

Pomník jezdecké srážky u Střezetic - finále

Díky finančním prostředkům Ministerstva obrany a Královéhradeckého kraje probíhají v těchto dnech finální práce na realizaci Pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Stěžejní kompletace bronzových odlitků se pod dohledem autora pomníku akad. sochaře Petra Nováka odehrává ve slévárně HVH Horní Kalná, do konečné podoby je zvelebováno i nejbližší okolí budoucího monumentu. Slavnostní odhalení Pomníku jezdecké srážky u Střezetic je plánováno na 1. července 2016 v 17 hodin, přičemž se bude jednat o počáteční bod vzpomínkových akcí ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Bližší informace o dokončování pomníku včetně dalších fotogtafií naleznete ZDE.

Kalna 1  Kalna 6  Kalna 5

(foto: Slévárna HVH Horní Kalná)

 

Brigáda na bojišti u Tovačova 2016

V sobotu 21. května 2016 se v Tovačově konala brigáda zaměřená na údržbu stojanů naučné stezky. Byly očištěny a natřeny stojany informačních tabulí u mlýna, na hrázi Skašovského rybníka, u zámku, na Olomoucké ulici, u Bezedného dolu, u Behra a dvě tabule u ústředního pomníku. Současně byly omyty vlastní informační tabule a v některých případech bylo upraveno okolí stojanů. U ústředního pomníku bylo také natřeno posezení a přístřešek pro turisty. Zároveň byly některé pomníky na bojišti očištěny od ptačího trusu a byly posbírány odpady nacházející se v jejich okolí. Město Tovačov zajistilo barvu na nátěry a v předstihu posekalo okolí většiny pomníků i informačních tabulí. Brigády se zúčastnil Václav Hradil, Jiří Jemelka a Jiří Synek.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_bojisti_u_Tovacova

 

Nová publikace - Tajemný průvodce strážce bojiště

U příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války vydal Komitét pro udržování památek z války roku 1866 ve spolupráci s Nakladatelstvím Pavel Mervart publikaci "Tajemný průvodce strážce bojiště" určenou především mladším návštěvníkům královéhradeckého bojiště, ale samozřejmě nejen jim.

Knížka o zvídavém Matějovi a jeho dědovi je vlastně ilustrovaným průvodcem bitvou u Hradce Králové 1866 pro malé i velké. To znamená, že nabízí každému něco – těm menším záhadný příběh, obrázky, písničky a jednoduché hry, starším užitečné informace, složitější úkoly a hlášky bojujících vojáků, no a ti vůbec nejstarší či nejznalejší zde naleznou složité zápletky evropských dějin vyložené snesitelným způsobem.

Tajemny pruvodce strazce bojiste

K nové publikaci jsou připraveny i samostatné webové stránky http://strazcebojiste.cz/.

Publikaci lze objednat v našem e-shopu, v nejbližší době by měla být k dispozici i v distribuční síti Kosmas a k dispozici bude pochopitelně také v prodejních stáncích Komitétu 1866 na vzpomínkových akcích.

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM